KVKK Aydınlatma Metni

MASTER PALET AMBALAJ NAKLİYAT TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. (Veri Sorumlusu)

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Kapsamında
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni

Sayın Müşterimiz, Master Palet olarak bizi tercih ettiğiniz çok teşekkür ederiz.

Siz müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin yasalara uygun olarak işlenmesi ve saklanmasına önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak hakkınızda topladığımız kişisel verilerin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri, nedenleri ve işlenmesi konusundaki haklarınız ile başvuru usul ve esasları hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

İnternet sitemiz ve diğer uygulamalarımız aracılığıyla, bizimle yaptığınız yazılı ve sözlü iletişimleriniz aracılığı ile veya işyerimizden aldığınız teklif, satın alma taleplerini, proforma faturalarınız, faturanız, iade faturalarınız, kargo bilgileriniz gibi aşağıdaki kişisel verilerinizi toplamaktayız.

1. Kimlik Verileriniz: Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, uyruk, gibi kimlik bilgilerinizi,
2. İletişim Verileriniz: Telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi sizinle iletişim kurmamızı sağlayan verilerinizi,
3. İşlemleriniz: Gerçek kişi olarak (şahıs şirketi) şirketimizle yaptığınız her türlü işlemlerdeki (teklif isteme, proforma fatura, ödeme, kargo, fatura içeriği gibi bilgileriniz vd.) tüm verilerinizi,
4. Fiziksel Mekân Güvenlik Verileriniz: Can ve mal güvenliğinizin korunması için şirketimiz genel alanlarında yer alan güvenlik kameralarındaki verileriniz (daha detaylı bilgi için: …/KVK),
5. Dijital İşlemlerinizdeki Verileriniz: Şirketimizi ziyaretinizde tarafımıza ait internetimizi kullanmanız durumunda IP adresi bilgileriniz, internete giriş-çıkış saatleriniz, size verilen kullanıcı adınız ve şifreniz, ziyaret ettiğiniz siteleri, sitemizi ziyaretiniz sırasında topladığımız çerez kayıtlarınız gibi verileriniz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işlemekteyiz?

Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:
1. Faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek, size sunulan ürün ve hizmetler ile talep ve beklentilerinizi belirleyebilmek, beklentinizin üzerinde ürün ve hizmet sunabilmek, 2. Ürün ve hizmetlerimizi sunarken size doğru hitap edilebilmesi, sizinle doğrudan iletişim kurmak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin yazışma, bildirim ve kesin sipariş gibi işle ilgili konularda onaylarınızın alınması,
3. Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi iş süreçlerinin yürütülmesi,
4. Tarafımıza gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, müşteri memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet
değerlendirme çalışmalarının yapılması,
5. Daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,
6. Şirketimizin fiziksel güvenliğinin, çalışanların ve şirketimize gelen müşterilerimizin ya da ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması ile şirketimize giriş ve çıkışların denetlenmesi için ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takip edilmesi,
7. Yasal hakların kullanılması, tarafımızdan ürün alma işleminizden sonra işlem geçmişinize ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması,
8. E-fatura yönetimi,
9. Kamu güvenliğinin korunmasının temini,
10. İş Sağlığı ve Güvenliği ile Acil durum süreçlerinin yönetilmesi,
11.Bilgi güvenliğinin yönetilmesi,
12. Yasal mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
13. Kullanımınıza sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması,

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda;
1. Şirketimizin iş süreçlerini devam ettirmek için tarafımıza hizmet sunan iş ortaklarımıza,
2. Şirket içi hizmet sunan (Özel Güvenlik Firması gibi) üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza,
3. Kanunen yetkili kamu kurumlarına (Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gibi mevzuat gereği) ,
4. Şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içinde depolama, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza,
KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarıyoruz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?
Kişisel Verilerinizi,
1. Şirketimizden teklif isterken düzenlediğiniz talep formu ile, Kalite Yönetim Sistemimiz gereği dolduracağınız basılı ve elektronik formlarla, ya da ürünlerimizi satın alma aşamasındaki verdiğiniz beyanlarınızla,
2. İnternet sitemiz veya çeşitli sosyal medya hesaplarımız üzerinden,
3. İşyerimizin güvenliği için, kapı güvenlikte tutulan, ad-soyad,işe giriş çıkış saatlerim, ziyaretime gelen kişilerin ad-soyad bilgileri,
4. Satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanabileceğimiz e-posta, telefon, kısa mesajlar, basılı ve elektronik formlar kanalıyla,
5. Şirketimize ait interneti kullanmanız esnasındaki log kayıtlarınızdan
6. Şirketimizde yer alan kapalı devre kamera sistemleri aracılığı ile
7. Sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemler ile toplamaktayız.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

1. Açık rızanızın bulunması,
2. Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
4. Tarafınızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
5. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
6. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
7. Şirket olarak yasal veya sözleşmeye dayalı haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
8. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal meşru menfaatimiz için gerekli olması.

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her durumda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Sayılan Hakları ile Başvuru Usul ve Esasları
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Egemenlik Mah. 6106 Sok. No: 48/1 adresine yazılı veya info@masterpalet.net mail adresini kullanarak e-posta ile iletebilirsiniz.

MASTER PALET AMBALAJ NAKLİYAT TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.
Egemenlik Mah. 6106 Sok. No: 48/1 Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 479 79 55  Fax: +90 232 479 79 55
E-posta: info@masterpalet.net
www.masterpalet.net